English

Welcome to LetMeRepair

Please note that the portal "PROF.SERVILUX.BE" has been closed due to the takeover of Servilux by LetMeRepair.
To register your RMA, please visit LMRgo.
Kindly update your bookmarks accordingly.

Dutch

Welkom bij LetMeRepair

Gelieve te noteren dat het portaal "PROF.SERVILUX.BE" gesloten is wegens de overname van Servilux door LetMeRepair.
Om uw RMA te registreren, ga naar LMRgo.
Gelieve uw favorieten bij te werken.

French

Bienvenue à LetMeRepair

Veuillez noter que le portail "PROF.SERVILUX.BE" a été fermé en raison du rachat de Servilux par LetMeRepair.
Pour enregistrer votre RMA, veuillez visiter LMRgo.
Veuillez mettre à jour vos signets en conséquence.